Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/jahrvos/domains/inayatiyya.nl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 810

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/jahrvos/domains/inayatiyya.nl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 811

Wat is Soefisme?

Het woord ‘Soefi’ komt van een Perzisch woord en betekent ‘wijsheid’. Van de oorspronkelijk stam van dat woord kunnen meerdere betekenissen worden afgeleid, onder andere het Griekse woord ‘sofia’ dat nog het meest interessant is.
Wijsheid is de ultieme kracht. Religie, die haar bron vindt in wijsheid, impliceert ook gedragscodes en inspiratie. Maar het standpunt van de wijze mens is anders dan van degenen die eenvoudigweg een religie aanhangen. De wijzen, wat hun geloof ook was, zijn altijd in staat geweest elkaar tegemoet te treden zonder de begrenzingen van uiterlijke vorm en conventie, die weliswaar natuurlijk en nodig zijn in het leven van een mens, maar die toch de mensheid in hokjes verdelen.

Back To Top

Is Soefisme een nieuwe religie?

Het is geen nieuwe religie. De essentie van alle religies is dezelfde: Wijsheid is die essentie. De inayatiyya heeft leden die tot vele verschillende geloven behoren en die hun eigen relige niet hebben opgegeven. Integendeel, door hun begrip van het geloof van anderen raken zij steviger verankerd in hun eigen geloof. Ze tonen respect voor geschriften die miljoenen mensen heilig achten, ook al behoren deze geschriften niet tot hun eigen religie. Sommigen willen ook die andere geschriften bestuderen en waarderen en bevestigd zien dat alle wijsheid, zowel die uit het Oosten als die uit het Westen, afkomstig is uit één enkele bron’.Want het belangrijkste ideaal van het Soefisme is het opheffen van de verschillen en het onderscheid die de mensheid verdeeld houden. En dit ideaal wordt bereikt door het besef dat alle menselijke wezens één en dezelfde oorsprong hebben en ook één en dezelfde bestemming.

Hazrat  Inayat Khan

Back To Top

Leerlingschap

De mogelijkheid bestaat om binnen de inayatiyya leerling (mureed) te worden.Er kunnen klassen worden gevolgd. Ook kan de innerlijke weg worden gegaan bij een door de leerling gekozen leraar.

Back To Top

Waarom een leraar?

De relatie met de leraar is soms de belangrijkste relatie in iemands leven. Het is dus verstandig om erg nauwlettend te zijn bij het aangaan ervan. Meestal gaat het om een beslissing waarbij ons hart en onze mind overeenstemmen. Het is vaak verstandig om eerst kennis te maken met een aantal leraren. Het is van belang je geïnspireerd te voelen door je leraar en vertrouwen hebben in zijn of haar kennis van het pad. Misschien is het nog het belangrijkste dat je je gerust voelt, zodat je het gevoel hebt open te kunnen zijn.

Back To Top

Wat is initiatie?

Wanneer een leerling de innerlijke weg gaat, onder begeleiding van een leraar, dan kent dit pad een aantal inwijdingen.

Initiatie is een stap in onbekende richting.

Back To Top

Wat is een soefinaam?

Soms ontvangen leerlingen een soefinaam die bij hun past. Het is zeker niet verplicht.

Back To Top

Wat zijn ‘oefeningen’?

Zowel in de klassen van de inayatiyya als op het induviduele pad worden oefeningen gedaan. In de klassen zijn dit algemene oefeningen, in de individuele begeleiding zijn dit individuele oefeningen.

Back To Top

Biedt het Soefisme buitengewone ervaringen?

Als ‘buitengewoon’ duidt op iemands innerlijke kennis en innerlijke zintuigen waardoor zijn of haar ziel, weerspiegeld wordt, dan is er sprake van een natuurlijk ontwaken; terugkeer naar de ware natuur.

 

Back To Top

Wat bedoelen jullie met ‘herinnering’?

‘Herinnering’ in het Soefisme is elke oefening die de eenheid bevestigt. Veel mensen leven in de illusie dat zij afgescheiden zijn van het grote geheel. De bedoeling van elke oefening is om je te her-inneren dat je deel bent van het grote geheel.

Back To Top