Inayatiyya Noord-Nederland: Leeuwarden-Hoogezand
zie voor de activiteiten de website https://universeelsoefisme.nl

Elke derde vrijdag van de maand is er een verdiepingsbijeenkomst voor mureeds en cherages.

Elke eerste zondag van de maand is er een eredienst met de kaarsen ceremonie, het lezen uit de heilige geschriften, gebeden, muziek en een spreker.
Op 24 december is er een lichtceremonie waar vanuit alle grote religies vertegenwoordigers deel zullen nemen .

Alle erediensten worden gehouden in het Spiritueel Centrum Pacha Mama,  Mearsterpaed 8 Lekkum te Leeuwarden.

Op de tweede woensdag van de maand is er via zoom een gespreks/meditatie bijeenkomst waar ieder belangstellende voor het soefisme aan deel kan nemen.
mail aan: universeelsoefisme@gmail.com voor de link