Beste Mureed van de Inayati-Orde,
Graag wil ik je een nieuw initiatief voorstellen dat tot doel heeft mureeds samen te brengen die zich in één of meerdere concentraties (Esoterische school, Kerk van Allen, Healing, Kinship, Ziraat en Ridderschap) willen verdiepen om de Boodschap van Inayat Khan verder uit te dragen.
Het initiatief kreeg de naam ‘verdiepingsdagen’ en is een vervolg op de leiderstrainingen.
Deze verdiepingsdagen worden drie maal per jaar georganiseerd.
De dagen richten zich tot mureeds van de Inayati-Orde die via één of meerdere concentraties de boodschap van Murshid willen verspreiden en die bereid zijn – binnen het mogelijke – alle dagen te volgen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij: hugo.appels2@gmail.com (tel:003234480414)
Van harte,
Akbar Appels