Soefisme is Goddelijke wijsheid.

Het woord ‘soefi’ komt van het Griekse woord ‘sofia’, dat wijsheid betekent. Wijsheid is kennis, die verworven is zowel van binnenuit als ook van buiten. Daarom is soefisme niet alleen intuïtieve kennis, maar ook kennis verworven in de uiterlijke wereld. Er kan geen betere uitleg gegeven worden van wat soefisme is, dan door te zeggen, dat iedere persoon, die kennis heeft van het uiterlijke en het innerlijke leven een soefi is. Daarom kent het soefisme geen stichter of historisch begin. Soefisme bestaat sinds het begin van de mensheid, want de mensheid heeft altijd het licht bezeten, dat ook goddelijke wijsheid genoemd kan worden.

Grote soefies zijn verschenen in verschillende tijden en hebben scholen gesticht. Hun uitdrukking van wijsheid was steeds anders, om aan te sluiten bij hun omgeving, maar hun kennis van het leven is hetzelfde gebleven.

Hazrat Inayat Khan bracht de boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. De ‘Stichting Inayatiyaar International’ – waar de Stichting Inayatiyya Nederland deel van uit maakt – dient als voertuig om deze boodschap verder door te geven.

“Liefde ontplooit zich tot harmonie
en uit harmonie wordt schoonheid geboren.”