Blog Archives

Waarom een leraar?

Waarom een leraar?

De relatie met de leraar is soms de belangrijkste relatie in iemands leven. Het is dus verstandig om erg nauwlettend te zijn bij het aangaan ervan. Meestal gaat het om een beslissing waarbij ons hart en onze mind overeenstemmen. Het is vaak verstandig om eerst kennis te maken met een aantal leraren. Het is van belang je geïnspireerd te voelen door je leraar en vertrouwen hebben in zijn of haar kennis van het pad. Misschien is het nog het belangrijkste dat je je gerust voelt, zodat je het gevoel hebt open te kunnen zijn.

Is Soefisme een nieuwe religie?

Is Soefisme een nieuwe religie?

Het is geen nieuwe religie. De essentie van alle religies is dezelfde: Wijsheid is die essentie. De inayatiyya heeft leden die tot vele verschillende geloven behoren en die hun eigen relige niet hebben opgegeven. Integendeel, door hun begrip van het geloof van anderen raken zij steviger verankerd in hun eigen geloof. Ze tonen respect voor geschriften die miljoenen mensen heilig achten, ook al behoren deze geschriften niet tot hun eigen religie. Sommigen willen ook die andere geschriften bestuderen en waarderen en bevestigd zien dat alle wijsheid, zowel die uit het Oosten als die uit het Westen, afkomstig is uit één enkele bron’.Want het belangrijkste ideaal van het Soefisme is het opheffen van de verschillen en het onderscheid die de mensheid verdeeld houden. En dit ideaal wordt bereikt door het besef dat alle menselijke wezens één en dezelfde oorsprong hebben en ook één en dezelfde bestemming.

Hazrat  Inayat Khan

Wat is Soefisme?

Wat is Soefisme?

Het woord ‘Soefi’ komt van een Perzisch woord en betekent ‘wijsheid’. Van de oorspronkelijk stam van dat woord kunnen meerdere betekenissen worden afgeleid, onder andere het Griekse woord ‘sofia’ dat nog het meest interessant is.
Wijsheid is de ultieme kracht. Religie, die haar bron vindt in wijsheid, impliceert ook gedragscodes en inspiratie. Maar het standpunt van de wijze mens is anders dan van degenen die eenvoudigweg een religie aanhangen. De wijzen, wat hun geloof ook was, zijn altijd in staat geweest elkaar tegemoet te treden zonder de begrenzingen van uiterlijke vorm en conventie, die weliswaar natuurlijk en nodig zijn in het leven van een mens, maar die toch de mensheid in hokjes verdelen.