NAYAZSISTERBROTHERHOOD: Neem onze namenlijst mee in uw gebeden!

Anna Latifa Vandevenne

Vijftig jaar geleden sloot ik me aan bij de mensenrechtenorganisatie Amnesty International en maakte één dag in de week vrij om brieven te schrijven namens mensen wiens mensenrechten werden geschonden. In die tijd, voordat de computer beschikbaar was, schreef ik die brieven eigenhandig wat steeds een moment van en voor gebed en meditatie was.  Jarenlang  deed ik het Nayaz-gebed van Hazrat Inayat Khan voor iedereen in nood ook voor dieren en planten. De woorden: “Door de stralen van de zon, door de golven in de lucht, door het aldoordringende leven in de ruimte” geven steeds de onnoemelijke universele kracht van dit gebed weer: iedereen hoort er bij! Zo werd het gebed Nayaz een natuurlijke stroom in mijn leven. Nog steeds draag ik die zekerheid mee, dat de smeekbeden die we voor anderen doen ontvangen zullen worden. Het “Nayazsisterbrotherhood”-project  ontwikkelde zich en startte definitief in 2014. We ontvingen de zegen van Bawa  en de ondersteuning van Halim Knobel die alles coördineerde met de toestemming van de Europese Kinshipraad. Het project werd ook opgenomen in de USA-Newsletter (december 2021)

Mensen voor wie gebed en meditatie een belangrijke plaats neemt in het leven, en willen meewerken aan meer rechtvaardigheid in de wereld, kunnen zich bij ons aansluiten. We vragen deelnemers om 2 keer per week aandacht te geven voor 10 personen in nood. Van het Nayazsb-team ontvangen zij maandelijks de Namenlijst. Wie lid wil worden of deelnemen aan de Nayazsb-klas en cirkel, is elke eerste zaterdag van de maand om 11.00 uur welkom via zoom. Meld je op voorhand aan bij Nayazsisterbrotherhood@gmail.com

In ’Rahim en ‘Rahman geven we deze mensen uit de Namenlijst

een veilige kamer in het liefdevol hart van onze gebeden.

Het is als een liefdevolle dienst aan God.

Omdat we ook actief zijn in dit mensenrechtenwerk van AI, kregen we de kans om vrij gekomen mensen persoonlijk te ontmoeten. Sommigen van hen, waaronder Moses Akatugba (Nigeria), Theodora Vasquez (El Salvador), Judith Maroyi (Congo), Suzana N. Alias van ICAD-Abolition of Death Penalty- (Maleisië), Alfred Woodfox (VS), kwamen naar België om alle mensenrechtenactivisten van Amnesty International te bedanken. Zij hebben heel wat meegemaakt, hun leven veranderde totaal. Het heeft hun liefde voor het Recht om Mens te Mogen Zijn zoveel sterker gemaakt. De meeste zetten zich nu in voor hun lotgenoten en hun gemeenschappen.

Tot slot wil ik eindigen met de boodschap van Bawa:

“We hebben vandaag de religie van tolerantie nodig. In het dagelijks leven kunnen we elkaar niet allemaal op dezelfde grond ontmoeten, zo verschillend als we zijn, met zulke verschillende capaciteiten, staten van evolutie en taken. Dus als we geen verdraagzaamheid hadden, geen verlangen om te vergeven, zouden we nooit harmonie in onze ziel kunnen brengen; want leven in de wereld is niet gemakkelijk en elk moment van de dag vraagt om een overwinning. Als er iets te leren valt, dan is het wel tolerantie.”

Laten we de boodschap van tolerantie als een heilige belofte in onze verwantschap houden:

Geliefde Heer, Almachtige God!

Door de stralen van de zon

Door de golven in de lucht

Door het aldoordringend leven in de ruimte

Zuiver en doe ons herleven in ons lichaam,

in onze mind,

in ons hart

en in onze ziel

Wij bidden U, genees ons Mens-Zijn

in het belang van onze planeet en haar galactische omgeving

voor de harmonie van de ganse schepping .

Amaan, Amayn, Amin

Infomail: nayazsisterbrotherhood@gmail.com

Nayazcirkel elke eerste zaterdag van de maand om 11.00u  (zoom).