Ridderschap

KNIGHTHOOD OF PURITY promoot de servicegerichte, ridderlijke waarden van Hazrat Inayat Khan. Degenen die de IJzeren-, Koperen-, Zilveren- en Gouden Regels, de filosofie en de kunst van het leven willen bestuderen en beoefenen, komen in aanmerking om lid te worden. Het is daarbij niet nodig om aangesloten te zijn bij een van de Soefi-organisaties.
Sinds de tijd van de profeten zijn mystiek en ridderlijkheid hand in hand gegaan. Het is dan ook geen verrassing dat Hazrat Inayat Khan ook een meester in geestelijke ridderlijkheid of futuwwa was. Zijn leer over de ridderlijke deugden wordt grondig uiteengezet in de delen Character Building en the Art of Personality and Moral Culture. In 1926, voordat hij terugkeerdCommentaar van Pir Zia bij ijzeren regel 1 (vertaald)
e naar India, creëerde Hazrat vier Knights of Purity en acht Heralds of the Message. Zo plantte hij het zaad van de Knighthood of Purity.
Alle geïnteresseerden in de Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan, die zijn filosofie en levenskunst willen bestuderen en in praktijk brengen, ongeacht de inwijdingsrelatie of het gebrek daaraan, komen in aanmerking voor de aanduiding van Iron Herald.
De Iron Herald verplicht zich om de ijzeren regel te reciteren en in het dagelijks leven toe te passen. Elke regel wordt één keer per dag, ’s morgens, gedurende een periode van veertig dagen gereciteerd. De voltooiing van de set van tien duurt dus 400 dagen.
Daarna kun je de kanselier op de hoogte brengen van het afronden van de 10 ijzeren regels. Vervolgens kan je de aanduiding van Copper Herald ontvangen en beginnen met de recitatie en de praktijk van de koperen regels. Deze procedure wordt herhaald bij het voltooien van elk van de resterende sets regels. Als er geen dagen worden gemist, duurt de voltooiing van alle vier sets (ijzer, koper, zilver en goud) 1600 dagen (vier jaar en 140 dagen).
Wanneer alle veertig regels elk veertig dagen zijn gereciteerd en geoefend, is de Golden Herald gekwalificeerd om op uitnodiging de lofbetuiging van Knight of Purity te ontvangen
Je kunt deze oefening individueel doen of met een groep. Oefenen in groepsverband heeft als voordeel, dat je van elkaars ervaringen kunt leren.
Als je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten rond de 40 regels, kun je een mailtje sturen naar rijerker@xs4all.nl
Op onder genoemde site zijn ze in het Nederlands te downloaden.
http://www.sufiorder.org/IronRules1.html