DE INAYATI GENEZINGSORDE

Het geheim van healing ligt in het uitrijzen boven het eigen ik wanneer men kanaal wordt voor de Aldoordringende Geneeskracht.

Men ontwikkelt dit proces eerst in zichzelf vooraleer men zich dienstig maakt voor anderen.

HEALINGCIRKEL

Voor inlichtingen omtrent de Healingcirkel in Vlaanderen:

Anna-Latifa: adle.anna.vfdc@gmail.com, tel: 003234480414.

Latifa Vandevenne is sinds 1976 verbonden met het universeel soefisme van Hazrat Inayat Khan, meer bepaald met de esoterische scholing en met de Inayatiyya-healingorde  als conductor. Door Pir Vilayat werd zij aangesteld als representant. Samen met Akbar Appels, haar echtgenoot, leidt zij een Inayatiyya – centrum in Schilde en begeleidt ze mensen in hun zoektocht naar de geest van leiding. Ze is werkzaam in de innerlijke school en in de healingorde als conductor. Ze is de bezielster van de Nayazsisterbrotherhood en lid van de Kinshipcouncil EU.