Geloofd zijt Gij, Allerhoogste God,
Almachtig, Alomtegenwoordig, Aldoordringend,
het Enige Wezen.
Neem ons in Uw ouderarmen,
verhef ons boven de dichtheid van de aarde.
Uw schoonheid aanbidden wij,
aan U geven wij ons gewillig over.
Allergenadigste en barmhartige God,
het goddelijk ideaal van de gehele mensheid,
U alleen aanbidden wij,
en naar U alleen gaat ons verlangen uit.
Open ons hart voor Uw schoonheid,
verlicht onze ziel met Goddelijk licht.
O Gij, de Volmaaktheid van Liefde,
Harmonie en Schoonheid,
Almachtige Schepper, Onderhouder, Rechter
en Vergever van onze tekortkomingen,
Heer God van het oosten en van het westen,
van de werelden omhoog en omlaag
en van de geziene en ongeziene wezens,
stort Uw Liefde en Uw licht over ons uit,
geef voedsel aan ons lichaam, hart en ziel,
gebruik ons voor het doel, dat Uw wijsheid kiest
en leid ons op het pad van Uw eigen goedheid.
Trek ons nader tot U, ieder ogenblik van ons leven,
tot zich in ons weerspiegelen moge, Uw genade,
Uw heerlijkheid, Uw wijsheid, Uw vreugde
en Uw vrede.

Amen.