Allergenadigste Heer, Meester,
Messias en Verlosser van de mensheid,
Wij groeten U in alle ootmoed.
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg,
het goddelijk licht en de Geest van Leiding,
Alfa en Omega.
Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens:
in een liefhebbende moeder, in een vriendelijk vader,
in een onschuldig kind, in een hulpvaardig vriend,
in een bezielend leraar.
Geef, dat wij U herkennen mogen
in al Uw heilige namen en vormen:
als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha.
Laat ons U kennen als Abraham, als Salomo,
als Zarathoestra, als Mozes, als Jezus, als Mohammed,
en in veel meer namen en vormen,
bekend en onbekend aan de wereld.
Wij aanbidden Uw verleden,
Uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezen
en wij zien uit naar uw zegen in de toekomst.
O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God,
Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt,
Gij komt op aarde met een boodschap
als een duif van omhoog,
wanneer Dharma in verval is, en spreekt het woord
dat U in de mond wordt gelegd,
zoals het licht de wassende maan vult.
Laat de ster van het goddelijk licht
die in Uw hart schijnt, zich weerspiegelen
in het hart van Uw toegewijden.
Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken,
de hele mensheid verlichten
en maken tot één enkele familie
in het ouderschap van God.

Amen