O Gij, de vader en moeder van Uw kinderen op aarde
Stort Uw Liefde en Uw Licht over ons uit
Moge Uw ouderarmen ons beschermen
en moge Uw zegen ons voor altijd omringen.

Amen