Gebeden door Hazrat Inayat Khan

Het is natuurlijk, om in het leven uitdrukking te geven aan wat we voelen. In het gebed geven we uitdrukking aan onze gevoelens voor God. Dit kan dankbaarheid zijn, het bekennen van onze tekortkomingen en daarvoor vergeving vragen, het uitspreken van onze moeilijkheden tegenover God en daarvoor hulp vragen en onze liefde voor God. Ieder van deze vier vormen van gebed geeft ons iets wat door niets anders verkregen kan worden en beantwoordt aan een diepgevoelde behoefte van onze ziel. Een vijfde en hoogste aanzicht van gebed is de bewustwording van God en leidt tot de eenwording met Hem. Dit schenkt ons het hoogste geluk, want het geluk van ons mensen, zegt Hazrat Inayat Khan is afhankelijk van het feit of we dicht bij God zijn.

Een heel bijzondere vorm van gebed is het bidden van de gebeden ‘Saum’, ‘Salat’ en ‘Khatum’, die in een hoge staat van inspiratie door Hazrat Inayat Khan ontvangen zijn. Ieder die deze gebeden dagelijks bidt, ervaart de goddelijke kracht, die men daardoor ontvangt, voelt zich opnieuw geïnspireerd, gezegend, vervuld van nieuw leven en ervaart een voortdurend groeien in bewustzijn.

Saum
Salat
Khatum
Kindergebed