Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 10/11/2021 - 13/11/2021
13:00 - 21:30

Locatie
Universel Murad Hassil

Categorieën


“Er is één heilig boek, het geheiligde manuscript van de natuur, dat waarlijk alle lezers verlicht.”

Deze Soefi gedachte van Hazrat Inayat Khan is misschien wel de belangrijkste voor deze tijd. De mensheid is bezig de natuur te vernietigen op een schaal die nooit eerder vertoond werd. Ook in Nederland. Met de opwarming van het klimaat richten we onherstelbare schade aan.

Met dit thema willen we in deze midwinterretraite aan de slag gaan, georganiseerd door de Inayatiyya en Stichting Universel Murad Hassil voor soefi’s en belangstellenden. De omgeving van Murad Hassil is ons uitgangspunt met veel aandacht voor de ecologie in de omgeving van de Universel. Achter de duinen worden de geestgronden geëxploiteerd op een wijze die zeer schadelijk is voor het milieu. Kan het ook ecologisch verantwoord? Hoe stelling te nemen als soefi, burger maar ook als consument? Kunnen we bruggen bouwen? Wat staat ons te doen in relatie tot de klimaatcrisis, de teloorgang van de biodiversiteit, wat te doen?

Ecologisch boeren moet de norm worden. Omgaan met de natuur die door ons geheiligd wordt. Op zondag eerst een inleiding die het kader aangeeft van waar we staan en met wat voor immense problemen de mensheid zich geconfronteerd ziet. Daarna gaan we wandelen waarbij we alle rommel, plastic en alles wat er niet hoort meenemen, om zo de natuur te eerbiedigen. In de benadering van het Ziraat gaan we uit van cultivatie door de mens van de natuur zoals dat in de traditionele landbouw al duizenden jaren gebeurt, met respect voor de natuur, waarbij de grond niet overvraagd wordt. Het is een metafoor van hoe je om gaat met jezelf en je omgeving, zo binnen zo buiten. Ze vormen een geheel, een eenheid.

We besluiten actief bezig te zijn met het milieu en onszelf, en hoe we daarin onze bijdrage kunnen leveren. Met inleidingen en dialogen, een universele eredienst, meditaties, muziek, zikr, Dansen van Universele Vrede, en een voordracht van een ecologische bollenteler over het belang van zorg dragen voor biodiversiteit. Drie dagen nadenken over liefde, harmonie en schoonheid in de prachtige omgeving van de Universel. Want er is één heilig boek: het heilige boek van de natuur. Het enige boek dat de lezer waarlijk kan verlichten.

Programma

Dag 1 (zondag) – de liefde in de schepping

Ontvangst vanaf 13.00, 13.30 Inleiding “Natuur en mens, enkele inleidende gedachten”,. Daarna strand, zee, wind en zon en de enorme kracht van de elementen ontmoeten. Deze inademen en uitademen. Hoe ze op ons werken en hoe wij op hen werken. ’s Avonds trachten we dan in een meditatie dit te verinnerlijken.

Dag 2 (maandag) – de harmonie in de schepping

De duinen zijn beschermd en er is daar een ongelooflijk biotoop, waarin alles met alles verbonden is en op elkaar inspeelt de vogels, de planten, enz. Harmonie vraagt van ons mensen achting, voorzichtigheid en bewondering.

Dag 3 (dinsdag) – de schoonheid in de schepping

De geestgronden worden sinds eeuwen door mensen gecultiveerd. De bloembollenteelt die we er aantreffen staat voor menselijke handwerkkunst en professionaliteit. Tulpen zijn een voorbeeld van Nederlandse cultuur. Maar ook de bollenteelt moet ecologisch worden – net als de rest van de landbouw. Einde: 15.00 uur.

Praktische informatie

Prijs voor deze retraite €170,-

Vanaf  3 november  inschrijven

Aanvang: Zondag 19 december, inloop vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur. Op zondag is er om 11.00 een Universele Eredienst (elke 1e en 3e zondag).

Einde: Dinsdag 21 december 15.00 uur.

Verblijf regelt u zelf. Vanaf volgende week zijn een aantal suggesties te vinden van diverse hotels en B&B mogelijkheden te vinden op onze website.

Meer informatie en volledig programma te vinden op: www.universel.nu

N.B. We richten ons naar de richtlijnen van de overheid inzake de corona. Er vindt dus controle plaats met een coronapas als de overheid het voorschrijft.

Universel Murad Hassil

Zuidduinseweg 7                                                                                                                                              2225 JS Katwijk aan Zee
telefoon: 06 4265 1155