Handel Ziraatwijsheid op 29, 30 september en 1 oktober 2023

Handel Ziraatwijsheid op 29, 30 september en 1 oktober 2023

Wanneer

29 september 2023 - 1 oktober 2023    
15:00

Waar

Woonboederij de Weyst
Pater Petrusstraat 21, Handel, 5423 SV

Evenement type

Kaart niet beschikbaar
Ziraatwijsheid
https://inayatiyya.nl/wp-content/uploads/2023/06/ziraatretrait
U bent van harte uitgenodigd om 29, 30 september en 1 oktober deel te nemen aan een bezinningsweekend vol Ziraatwijsheid. Ziraat betekent zaad.
Hazrat Inayat Khan’s Ziraat visie en transmissie zijn geworteld
in een oud en tijdloos veld van wijsheid. Dat inspireert ons om
nu en eigentijds, die zaad-wijsheid en kunde samen te
doorleven en innerlijk actief te maken. We gaan aandachtig
bezig zijn met “liefdevolle landbouw” en voedsel voor lichaam,
geest en ziel.
De plek die we hiervoor gekozen hebben is ‘woonboerderij’ DeWeyst.                                                Deze woon-werk gemeenschap, met biologische tuin
en boomgaard in het voormalige kapucijnenklooster,                                                                                      Pater Petrusstraat 21, 5423 SV Handel.
en groepencentrum bieden ons een gastvrije aarde en een
tijdelijke behuizing om te “landen” en het leven samen te
vieren en nieuwe inspiratie op te doen.
De Weyst is een verwijzing naar de gelijknamige ondergrondse waterstroming in Oost-Brabant, die rustig en stil doorstroomt en soms naar de oppervlakte komt.
Volheid Belichamen en Vieren: Het is oogsttijd, de winter komt eraan.                                                    De herfst equinox is 23 september. Dag en nacht zijn even lang. In balans.                                          Bij de vollemaan eind september, opent de aarde zich, vruchten vallen, bevruchten en voeden, maken de aarde opnieuw vruchtbaar. We gaan deze ommekeer en inkeer ten volle vieren.
Om ons heen is een revolutie gaande, met veel ontwrichting, dood en verderf.                                 We gaan van crisis naar crisis. Er is ook een Zijns-revolutie gaande, de kosmische mens is uitgenodigd deel te zijn van het geheel, samenhangen te zoeken, regeneratief te leven. Vrouwelijke waarden weer een centrale plaats te geven.                                                                                De uitdaging nu is, te durven “belichamen”: het diep direct ervaren, doorleven, omarmen en samenbundelen. Zelf, de aarde en de wereld en alle drie samen, worden voedingsbodem.          Ook worden we uitgenodigd om oude patronen van machtover,ingrijpen/manipuleren te herkennen en denkstijlen van lineair, scheidend en rationeel zonder gevoel opnieuw te verbinden met een circulair, intuïtief ,ontvankelijk en invoelend denken.                                          Dan ontstaat er weer veerkracht en elasticiteit.
De Ziraat visie van Hazrat Inayat Khan gaat over een bezielende “landbouw”.                                      Vanuit een open en zuiver hart gecentreerd luisteren, en vanuit integer mens zijn, deel zijn van alles wat leeft en adem heeft. Het is de bedoeling deze wereld leefbaar maken als medeschepper, en de grond (van ons hart en het hart van de grond) te verzorgen.                                                                In respect, met liefde en harmonie.
Firos Holterman , “farmer” en voormalig leider van Ziraat-Europa zegt in zijn essay “operationalizing Ziraat”:
“Heden ten dage gebruiken wij de aarde instrumenteel en manipuleren haar voor ons eigen gewin en zonder rekening te houden met toekomstige generaties. In plaats daarvan kan de grond, de aarde, alle kenmerken van een gevoelig bewust wezen vertonen. Zij is begiftigd met een eigen wil, emoties en neigingen. De menselijke aanraking kan de groei van planten uit haar grond bevorderen. Aantrekken(magnetisme). Een krachtige aarde kan op haar beurt mensen laten gedijen. Dan kunnen versleten en vervallen lichaamsweefsels regenereren.                            De geest gaat glanzen. Haar magnetisme laat mensen gedijen.
Als ons bewustzijn hoog is, heiligen we de aarde zoals hiërofanten en sjamanen dat sinds het begin der tijden hebben gedaan. Als we met haar ziel communiceren, heiligt ze ons, maakt ze ons heel, en daarom heilig en gezond.”
We beginnen het volle leven te vieren op vrijdagmiddag 29 september met in de avond            shabbat-te maken- rust creëren. Op deze avond begint ook het Loofhuttenfeest/oogstfeest.            In de beschutting van een tijdelijke woning, vieren we het leven met een maaltijd, met zingen, verhalen vertellen en dansen. In vreugde samen zijn en levensvreugde oogsten.
Zaterdag gaan we de intelligentie van het lichaam en de intelligentie van de aarde tot leven wekken. Metadem, klank, beweging en dans. We aarden in onze Ware Natuur.                                      We oogsten levenservaring en de rijkdom en vruchtbaarheid van de aarde.                                        Eren haar en haar intelligentie met aandacht, liefde en wijsheid.
We rusten in Heelheid, komen in beweging met een hart vol verlangen en dankbaarheid. Gronden. Plek innemen in het Grote Geheel. Verruimd en verbonden leren we leven toe te voegen aan Leven.                                                                                                                                                        Vol vreugde laten we van binnenuit de levensbron stromen. We richten ons op wat mogelijk is. We onderzoeken “kwaliteit van leven”. Het belang van composteren en humus. We zoeken naar gezonde en
helende en nieuwe manieren van tuinieren en voedsel produceren. We worden zélf dragers van
vernieuwing. Gevoed en gezegend kunnen we de winter in. Met een heldere geest, een warm open hart en volledig geaard.
‘To bring the sublime into the mundane is the greatest challenge there is. The secret of life is balance and the absence of balance is life’s destruction’, Hazrat Inayat Khan.
Het programma start om 15.00 uur op vrijdagmiddag 29 september. We eindigen
zondag 1 oktober met een “skills lab” als afronding: welke vaardigheden van het
belichamen, gronden, diep luisteren en leiding ontvangen dienen jou?                                                      Welke zaadgedachten bevorderen vruchtbaar zijn? Welke talenten heb jij in huis? Welke vruchtenheb jij ontvangen? We maken bewust de overgang naar de gewone wereld en sluiten
af met een lunch.
We kijken ernaar uit om je te verwelkomen op dit bezinningsweekend vol Ziraat-wijsheid en kunde.
De kosten voor verblijf, de overnachting, maaltijden en gebruik van de Weyst zijn: € 200,-. Graag het bedrag voor verblijf over te maken op Stichting de Weyst NL 13 INGB 000 1383200.        Onder vermelding  van: Naam deelnemer, weekend titel en data. Betaling is tevens bewijs van deelname. Geld mag geen belemmering zijn. Neem dan contact op met Hayo Huizinga.          Graag ook per mail bij Hayo Huizinga aanmelden: hayohuizinga@kpnplanet.nl. Bij minimaal 15 deelnemers kunnen we deze retraite door laten gaan. Vanuit de organisatie en aanschaf Ziraat materiaal vragen wij een extra bijdrage: € 25,-; € 50,-; €75,- naar draagkracht per persoon.        Te voldoen bij aanvang van de retraite.
VOLHEID BELICHAMEN VIEREN
Ziraat retraite 29, 30 sept, 1 oktober 2023
Vanuit Universele Soefi Ecologie en Inayatiya Nederland en Vlaanderen
Gidsen: Zubin Nur Westrik, Carola/Hakimah de Vries Robles en Hayo Huizinga en gasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *