Een  man vroeg aan Murshid Hazrat Inayat Khan: Bent u het hoofd van de Soefi Orde?
Nee, antwoordde Murshid, ik ben de voeten…

pirs