Biografie van Pir Zia Inayat Khan

“Het zaad van geloof ontkiemt tot vertrouwen, vertakt zich in ervaring, komt tot bloei in realisatie en draagt vrucht in dienstbaarheid” (Pir Zia)

Pir Zia is de zoon en opvolger van Pir Vilayat. Hij werd geboren in 1971 in Novato, Calfornië (USA). In aanvulling op de interreligieuze mystieke training die hij van zijn vader ontving, studeerde Pir Zia het Soefisme, in de klassieke Indiase traditie van de Chisti Orde en Boeddhisme onder auspiciën van de Dalai Lama. Hij brengt de oecumenische, universele leringen van het Soefisme over via verhalen en poëzie, beschouwende perspectieven en meditatie oefeningen. Meer informatie onder pir Zia, Engelse tekst en op zijn site.