Ziraat hier en nu
Pir Zia zegt over Ziraat: Het woord Ziraat betekent landbouw en helpt ons ons eigen wezen te ervaren in een reis van ontplooiing naar vruchtbaarheid. Het gebruikt de symbolen en cycli van cultivatie in de natuur om de stadia van ontplooiing van ons natuurlijke en meest essentiële zelf te onthullen. Ziraat-workshops en retraites staan open voor iedereen en bieden leringen over het verband tussen het innerlijke werk van spirituele realisatie en rentmeesterschap en eerbied voor alle voelende wezens. Ziraat is een innerlijke en uiterlijke activiteit op geïntegreerd hartniveau, bedoeld voor ‘de toekomstige heling van de planeet en het leven op aarde en het herstellen van liefde, harmonie en schoonheid voor, met en in alle levende wezens’.

Uitgangspunten van de Nederlandse Ziraat vertegenwoordigers hier en nu:

Ziraat vormt onderdeel van Hazrat Inayat Khan’s profetische visie. Nu is de tijd rijp om de aarde haar stem terug te geven. Een andere en meer gelijkwaardige relatie met al wat leeft aan te gaan. Anders te denken, anders te voelen, het leven vraagt om andere vormen, structuren en keuzes nu.

Ziraat nodigt uit “het roer om te gooien”. Het innerlijk werk direct te verbinden met morele keuzes, duurzame acties en leven schenkende medemenselijkheid. “We kunnen de problemen alleen oplossen als we van de aarde gaan houden, zoals we van
onze geliefden houden” een citaat van Firos Holterman ten Hove – voorheen Vice-president Ziraat Europa

De focus is op: 1. in harmonie met leven op aarde de seizoenen te markeren. 2. Toekomstgericht de aarde mee vernieuwen. 3. Een bijdrage te leveren aan bewustwording voorbij dualiteit. Keuzes te maken en een nieuwe leefstijl te ontwikkelen en 4. Generatief worden.