De concentratie van Kinship is de meest omvattende. De basis hiervoor ligt in de teksten over Broederschap van Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan. Zie Social Gathekas, Sufi Wisdom on Social Harmony & Service.

De manier waarop wij met elkaar omgaan, met onze directe omgeving en met de aarde als geheel is het levende bewijs van onze spirituele groei.

Kinship staat voor verwantschap, met alle levende wezens.

Kinship richt zich op het dienen en verwezenlijken van de binnen- en buitenwereld van de mens, het ontwaken van het bewustzijn en het geweten. We kunnen ons gewaar worden van het innerlijk licht en dat manifesteren. Een voorwaarde om Kinship te beoefenen is dat we ons blijven afstemmen, telkens weer, op dat licht. Daarmee wordt het een aldoordringende houding, die bijdraagt tot verwezelijking van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Je ontwikkelt Kinship door het te leven: Work is love made visible.

Vrij vertaald: liefde is een werkwoord.

Kinship is de weg van het hart. Respect, tolerantie, sympathie en vriendschap geven vorm aan het eren van de heiligheid van het menselijk-zijn. Je kan er niet alleen over praten of in geloven; je moet het vieren en uitdragen.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Dansen van Universele Vrede, waarbij d.m.v. dans en zang op mantra’s en teksten uit de wereldtradities en natuurvolken de deelnemers zich kunnen openen en uitdrukking kunnen geven aan hun verwantschap met elkaar en met de schepping.
  • Hope project, New Delhi, India
  • Nayaz Zusterbroederschap: bidden voor noodlijdenden wereldwijd wiens mensenrechten worden geschonden. Info: Latifa (adle.anna.vfdc@gmail.com)
  • Abrahamic Reunion: ijveren voor vrede in Israël-Palestina. Bezieler: Shahabuddin Less. Info: Latifa (adle.anna.vfdc@gmail.com)

Elke handeling, hoe klein of groot, in bovenstaande geest, valt onder Kinship