De Universele Eredienst is de meest zichtbare concentratie van de Stichting Inayatiyya.

De Universele Eredienst is een religieuze activiteit van de Stichting Inayatiyya. Ze geeft uitdrukking aan het bewustzijn van de Eenheid van Religieuze Idealen door tijdens de eredienst vanuit één Licht, dat het Goddelijk Licht symboliseert, voor iedere grote wereldreligie een kaars aan te steken op een altaar.

De dienst erkent door het aansteken van een laatste kaars al degenen, die bekend of onbekend aan de wereld, in de duisternis van de menselijke onwetendheid, het licht van de waarheid hebben hoog gehouden.

Op het altaar liggen de heilige boeken van de bekendste religies van oost en west. Uit deze geschriften worden teksten gelezen, die verband houden met een gekozen thema, dat ook het onderwerp is van een afsluitende toespraak.

De Universele Eredienst biedt aan volgelingen van alle religies de mogelijkheid, om samen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Hierdoor kan men inzicht in en respect voor elkaars religie ontwikkelen.

De vieringen worden geleid door voorgangers, die zijn ingewijd als Cherag (lichtdrager). Een Cherag is gemachtigd huwelijken in te zegenen, te dopen met licht, huizen in te zegenen en uitvaartdiensten te leiden.

Op diverse plaatsen in Nederland en in vele gemeenschappen over de hele wereld worden deze erediensten regelmatig gehouden.

De Universele Eredienst is ook een weg, om tot innerlijke realisatie te komen.

(…), indien hij of zij alleen de Universele Eredienst volgt met een open hart, (…) indien men oprecht God zoekt(…), dan zal men dat zeker bereiken.

uw_chart1