De Inayatiyya Genezings Orde heeft als doel de mensheid te doen ontwaken tot een grotere realisatie van de kracht van de Goddelijke Geest om te genezen. De belangrijkste activiteit van de Genezings Orde is een groepsgenezingsdienst, die genezingscirkel wordt genoemd. De genezingscirkel richt zich op genezing op afstand door afstemming, gebed, adem en concentratie. Een cirkel wordt geleid door iemand, die is ingewijd als conductor. Iedereen kan om een dergelijke genezing verzoeken (kosteloos). Men kan zich hiervoor tot één van de conductors richten. Iedere genezer, die een geestelijke aspiratie heeft, moet een vonk van het hartevuur van de Messias in zich ontwikkelen, dan zal zelfs, voor dat hij zal trachten iemand te genezen, zijn tegenwoordigheid alleen reeds genezen. Vele geneeswijzen houden zich voornamelijk bezig met het afnemen van de symptomen van een ziekte of een compleet verdwijnen daarvan.

De Inayatiyya Genezings Orde richt zich in de eerste plaats op de transformatie van het bewustzijn als een onmisbaar aspect van het eigenlijke genezingsproces. Hierdoor wordt het proces van het ontwaken van de mensheid ondersteunt. Met ‘transformatie van bewustzijn’ wordt een proces bedoeld, waarbij het bewustzijn een verandering ondergaat die voortkomt uit een verschuiving in iemands besef van wie hij of zij is. Het leven als geheel, zowel het innerlijke als het uiterlijke, toont dan een compleet nieuw gezicht en er ontstaat een fris perspectief, gebaseerd op een veel diepere waardering van het zijn.