KINSHIP

Hoe meer men de diepere zin van het leven leert begrijpen, hoe meer men beseft dat de slotsom van alle wijsheid te vinden is in de broederschapgedachte.                                                                                                          H.I.Khan

KINSHIP PROJECT: Nayaz zusterbroederschap:

Voor info: Kinship standaarddocument .

Wie sympathie heeft voor en harmonie voelt met het genezingsgebed ‘Nayaz’ en het Gebed voor de overledenen’ van H. I. Khan (zie hieronder) is van harte welkom.

Je neemt je voor minstens 2x per week deze twee gebeden te bidden voor een lijst van max. 10 mensen die je wordt doorgegeven.

Als je wenst aan te sluiten bij deze zuster-broederschap neem dan contact op met Latifa: adle.anna.vfdc@gmail.com  of nayazsisterbrotherhood@gmail.com   tel: 003234480414

Als je wenst de ceremonie van de Nayaz-cirkel samen met anderen te delen: je bent hartelijk welkom.

Voorlopig gaat de Nayazklas met Nayazcirkel elke eerste dinsdag van de maand  om 11 uur, door per Zoom.

Iedereen welkom (graag een seintje als je komt, mail naar Latifa: adle.anna.vfdc@gmail.com)

Stilte van de Nayaz

Nayaz

Geliefde Heer, Almachtige God!

Door de stralen van de zon,

door de golven van de lucht,

door het Aldoordringende Leven in de ruimte, louter mij/namenlijst/ en doe mij/hen herleven

en ik bid U,

genees mijn/hun/ licha(a)m(en), harten en zielen.

Amen.

Gebed voor de overledenen

O Gij, de oorzaak en het gevolg van het ganse Universum,

de bron vanwaar we komen en het doel waarheen we gaan.

Ontvang de ziel(en) van … die naar U op weg is in je ouderarmen.

Moge Uw vergevende Glorie hun harten genezen.

Hef hen op boven de dichtheid der aarde,

omring hen met het licht van Uw geest.

Trek hen op tot de hemelen welke hun echte woonplaats is.

Wij bidden U, geef hen de zegen van Uw glorierijke tegenwoordigheid.

Moge hun leven op aarde

hen als een droom toeschijnen voor hun ontwakende zielen,

en laat hun dorstige ogen

de glorie van Uw goddelijke zonneschijn behouden.

Amen