KINSHIP

Hoe meer men de diepere zin van het leven leert begrijpen, hoe meer men beseft dat de slotsom van alle wijsheid te vinden is in de zuster-broederschapgedachte.               H.I.Khan

KINSHIP PROJECT: Nayaz zusterbroederschap. Hoe het begon: klik hier.

Het Nayazsisterbrotherhood-team stelt elke maand een namenlijst op van mensen in nood wiens mensenrechten geschonden worden. Ook de maandelijkse briefing met het goede nieuws en belangrijke mededelingen hoort hierbij. We vragen je om deze mensen van de namenlijst in de focus van je gebeden te houden. Hiervoor kan je  het universeel gebed Nayaz gebruiken (zie hieronder). Het is belangrijk dat iedereen zijn persoonlijk gebed vorm geeft zodat deze mensen in de gedachte van je gebeden worden opgenomen. Door dit te doen bouwen we aan een menselijk karavaan van liefde en mededogen en het betekent ook dat we met onze gebeden iedereen bereiken die in deze verwantschap hun diensten aanbieden voor meer welzijn, tolerantie en rechtvaardigheid in onze wereld.

Als je aan dit project wenst deel te nemen dan ontvang je elke maand de namenlijst van 10 personen en de briefing per email. Gelieve dan een seintje te geven aan Latifa: adle.anna.vfdc@gmail.com of nayazsisterbrotherhood@gmail.com   tel: 003234480414

Nayaz

Geliefde Heer, Almachtige God!

Door de stralen van de zon,

door de golven van de lucht,

door het Aldoordringende Leven in de ruimte, louter … en doe …herleven

en ik bid U, genees hun licha(a)m(en), harten en zielen.

Amen.

Voor diegenen die de overledenen een plaats willen geven in het gebed:

O Gij, de oorzaak en het gevolg van het ganse Universum,

de bron vanwaar we komen en het doel waarheen we gaan.

Ontvang de ziel(en) van … die naar U op weg is in je ouderarmen.

Moge Uw vergevende Glorie hun harten genezen.

Hef hen op boven de dichtheid der aarde,

omring hen met het licht van Uw geest.

Trek hen op tot de hemelen welke hun echte woonplaats is.

Wij bidden U, geef hen de zegen van Uw glorierijke tegenwoordigheid.

Moge hun leven op aarde

hen als een droom toeschijnen voor hun ontwakende zielen,

en laat hun dorstige ogen

de glorie van Uw goddelijke zonneschijn behouden.

Amen

Voorlopig gaat de Nayazklas met Nayazcirkel elke eerste dinsdag van de maand  om 11 uur, door per Zoom. Iedereen welkom (graag een seintje als je de zoomlink wil ontvangen: mail Latifa: adle.anna.vfdc@gmail.com of nayazsisterbrotherhood@gmail.com )