School voor de

Dansen van Universele Vrede

Kringdans geïnspireerd vanuit de wereldtradities en het westers Soefisme.

Noor & Akbar Helweg met medewerking van een Team Coaches

School voor de Dansen

Centrum ter bevordering en verbreiding

De Jaarcursus Opleiding, gegeven vanaf 1993, onder auspiciën van School voor de Dansen

van Universele Vrede, werd eind 2010 afgerond.

Begeleiding en mentoring aankomende dansleiders

wordt voortgezet door Noor en Akbar Helweg, senior mentors.

Oefengelegenheid tijdens diverse Dansdagen en Zomer Dansweek in overleg.

 1. Cursus materiaal ter beschikking stellen
 • Instructiebladen, Mapjes ± 16 Dansen verdeeld over 12 thema’s, zie cursusprogramma
 • CD’s met muziekvoorbeelden, 12 thema’s, zie cursusprogramma
 • Opdrachten Zelfstudie Oriëntatie op Wereldtradities, 12 thema’s, zie zelfstudie opdrachten
 • Instructiebladen nieuwe Dansen, plus CD’s met muziekvoorbeelden.
 • Handleiding voor aankomende Dansleiders zie index handleiding
 
 1. Activiteiten
 • Organiseren van Dansdagen
 • Uitnodigen buitenlandse Dansleiders
 • Productie en verkoop opnamen Dans evenementen
 • Persoonlijke begeleiding en certificatie, mentorschap